ZDRAVSTVENA NEGA

V programu tehnik zdravstvene nege se dijaki usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege, usposobijo se prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije in razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči.

BOLNIČAR – NEGOVALEC

Nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi), pomoč in oskrba na domu ter pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev. Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima.

KORISTNE INFORMACIJE ZA DIJAKE IN STARŠE

Štipendije
Denarne pomoči

KJE SMO

Šolski center Nova Gorica Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica, Slovenija
TEL:. +386 5 6205771
FAX: +386 5 6205774
gzs@scng.si