Poklicna matura

Vse o poklicni maturi.

 

Poklicno maturo izvajamo za program ZDRAVSTVENA NEGA.

Področje poklicne mature ureja Pravilnik o poklicni maturi in drugi zakonski predpisi, ki so objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravljajo kandidati, ki so:

 • uspešno zaključili 4. letni program srednjega strokovnega izobraževanja
 • uspešno zaključili 5. letni program poklicno tehniškega izobraževanja
 • uspešno opravili poklicni tečaj.

Posamezne izpite poklicne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili poklicno maturo v celoti in želijo izboljšati oceno
 • so dobili negativno oceno iz katerega od predmetov (do dva negativna predmeta je popravni izpit; več kot dva negativna predmeta je ponovno opravljanje celotne poklicne mature.

Izpiti na poklicni maturi

 • slovenščina
 • temeljni strokovni predmet
 • matematika ali tuj jezik (angleščina, italijanščina)
 • izdelek oz. storitev in zagovor (projektna naloga)

Dijaki se prijavijo na posamezne izpitne roke na šoli, kjer bodo opravljali poklicno maturo. Prijavnico oddajo tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

Poklicna matura in stari programi

Kandidati, ki ste zaključili izobraževanje po starih programih in še niste opravili poklicne mature, boste opravljali poklicno maturo po prenovljenih programih.

Pred pristopom k poklicni maturi je potrebno predhodno opraviti prekvalifikacijo v prenovljeni program, kar pomeni, da je potrebno opraviti diferencialne izpite.

Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorja izobraževanja odraslih.

Poklicna matura in peti predmet

Peti predmet oz. predmet splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta predmet (enake za vse kandidate) pri tajniku ŠMK in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo …). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

Na ŠC Nova Gorica v okviru splošne mature opravljate kot peti predmet naslednje predmete:

 • matematiko (če ste na PM izbrali angleščino),
 • angleščino (če ste na PM izbrali matematiko),
 • fiziko,
 • računalništvo,
 • mehaniko,
 • elektrotehniko.

Prijavo lahko oddate tajniku za SM, Nini Magajne.

Spletna učilnica z obrazci, pravilniki, gradivi – “Poklicna matura ŠC”

V spletno učilnico se lahko prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga dobili v času šolanja ali kot gost.

 • Pot do spletne učilnice Poklicna matura ŠC.
 • Če se vam odpre okno za prijavo, kliknite “Prijavi se kot gost”

 

Tanja Ušaj Hvalič

tanja.usajhvalic@scng.si

Tel.: +386 5 6205604

pisarna 22 v pritličju nove stavbe šole

uradne ure: torek od 10.15 – 11.00 oz. po dogovoru