Dokumenti in obrazci

 

Vsi dokumenti in obrazci na enem mestu.

i

Navodila

Nadomestna javna listina

Navodilo za izdajo nadomestne javne listine

Na Pokrajinski arhiv Nova Gorica so bili oddani osebni listi od nastanka šole do rojeni leta 1971. Vlogo za izdajo nadomestne javne listine vložite na Pokrajinski arhiv Nova Gorica.

oblika pdf, velikost 700kb

i

Prijave in odjave

Šolska prehrana
eOveščevalec
Prijavnica – eObveščevalec
pdf oblika, velikost 2MB
Poklicna matura
Predprijava na poklicno maturo
oblika pdf, velikost 55KB

 

 

 

Prijava na poklicno maturo
oblika pdf, velikost 115KB

Prijava na preti predmet
oblika pdf, velikost 26KB

Odjava od poklicne mature
oblika pdf, velikost 22KB

Zaključni izpit
Prijava na zaključni izpit
Oblika pdf, velikost datoreke: 55KB
Popravni, dopolnilni, predmetni izpit
Prijava na izpit
Oblika pdf, velikost datoreke: 787KB
i

Potrdila

Praktično izobraževanje
Potrdilo o opravljenih urah OIV/ID - Prosta izbira dijaka
i

Soglasja, Poravnava obveznosti za nastale stroške dijaka, Vloga za spremembo trajnika

i

Opravičila, prošnje

i

Vloge, Vpisnica v višji letnik

Prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti
Predmetnik
Vloga za izdajo predmetnika
pdf oblika, velikost 361KB
Izpis iz evidence

Vloga za izdajo izpisa iz evidence
pdf oblika, velikost 296KB

Subvencija mesečne vozovnice
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga za izdajo potrdil
i

Pravilniki

Šolska dokumentacija
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
oblika pdf, velikost 789KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve šolskih obveznosti
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
pdf oblika, velikost 568KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tečaj slovenščine
Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah
pdf oblika, velikost 554KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski koledar
Šolski red
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
pdf oblika, velikost 582KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolska pravila
Šolska prehrana
i

Ceniki

Cenik
Cenik
oblika pdf, velikost 218KB

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Publikacija, Letni delovni načrt, Drugi dokumenti

KORISTNE INFORMACIJE

ZA DIJAKE IN STARŠE

Štipendije
Denarne pomoči

KJE SMO

Šolski center Nova Gorica Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica, Slovenija
TEL:. +386 5 6205771
FAX: +386 5 6205774
gzs@scng.si