Bolničar-Negovalec

Program splošnih predmetov učencem omogoča pridobiti znanje in življenjsko širino.

 

Učitelji se zavedajo individualnosti dijakov in posebnosti poklica za katerega izobražujejo, zato tenkočutno sledijo izobraževalnim ciljem in omogočajo preplet učenja in gradnje mladostnikove osebnosti.
 

Trajanje izobraževanja:

 • izobraževanje traja tri leta
 • izobraževalni program je ovrednoten z 180 kreditnimi točkami (KT)

Na šoli se v času 3-letnega izobraževanja usposobite za:

 

 • opazovanje oskrbovanca,
 • urejanje ležišča,
 • vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in urejanje lege v postelji,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri izločanju, odvajanju,
 • pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega,
 • prvo pomoč,
 • oskrbo s perilom in obleko,
 • pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov,
 • gospodinjska opravila.

 

Vpisni pogoji in število prostih mest

 

 • Uspešno končana osnovna šola.
 • Uspešno končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Število vpisnih mest: 26

 

Predmetnik programa

 

Del praktičnega pouka poteka na šoli del pa v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih.

 • splošno izobraževalni predmeti,
 • strokovni moduli,
 • praktični pouk,
 • praktično usposabljanje z delom,
 • interesne dejavnosti,
 • odprti kurikulum

 

Zaključek izobraževanja:

 

Izobraževanje po programu bolničar negovalec se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

 

Zaposlitev

 

Zaposlili se boste lahko:.

 • v socialno varstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • v zadnjem času se odpirajo možnosti zaposlitve tudi v bolnišnicah (npr. transport pacientov, kurirska dela, čiščenje pripomočkov za delo).

 

Nadaljevanje izobraževanja

 

2-letno poklicno-tehniško izobraževanje s področja zdravstvene nege, ki se zaključi s poklicno maturo in omogoča zaposlitev ali nadaljnji študij.
 

Zaključni izpit

Vse o zaključnem izpitu

Predmetnik

Bolničar negovalec

Izobraževanje odraslih

Bolničar – Negovalec