Zdravstvena nega

V programu tehnik zdravstvene nege se dijaki usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege.

 
Usposobijo se prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije in razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči.
 

Trajanje izobraževanja:

 

 • izobraževanje traja štiri leta
 • izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT)

 

Na šoli se v času 4-letnega izobraževanja usposobite za:

 

 • opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta / varovanca,
 • opravljanje nalog po naročilu nadrejenih (višje, diplomirane medicinske sestre, zdravnika),
 • poročanje nadrejenim in negovalnemu timu ter dokumentiranje podatkov,
 • pomoč pri zadovoljevanju življenjskih potreb pacienta / varovanca:
  • dihanje,
  • prehranjevanje,
  • izločanje, odvajanje,
  • spanje in počitek,
  • vzdrževanje osebne higiene,
  • gibanje in ustrezna lega,
  • oblačenje in slačenje,
  • vzdrževanje normalne telesne temperature,
  • izogibanje nevarnostim v okolju,
  • komunikacija,
  • koristno delo in rekreacija,
  • izražanje čustev,
  • izražanje duhovnih potreb,
  • učenje,
  • nudenje prve pomoči,
  • oskrbo umirajočega in umrlega.

 

Vpisni pogoji in število prostih mest:

 

 • Uspešno končana osnovna šola.
 • Uspešno končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Število vpisnih mest: 56

 

Predmetnik programa:

 

Praktični pouk poteka v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici.

 • splošno izobraževalni predmeti,
 • strokovni moduli,
 • praktični pouk,
 • praktično usposabljanje z delom,
 • interesne dejavnosti,
 • odprti kurikulum.

 

Zaključek izobraževanja:

 

Izobraževanje po programu zdravstvena nega se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:.

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege in prve pomoči,
 • pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike,
 • storitev in zagovor.

 

Zaposlitev

 

Zaposlili se boste lahko:.

 • na klinikah
 • v splošnih bolnišnicah
 • v specialnih bolnišnicah
 • v enotah zdravstvenega doma
 • v zobozdravstvenih ambulantah
 • v domovih za starejše občane
 • v zavodih za usposabljanje invalidnih otrok
 • na inštitutu za rehabilitacijo invalidov
 • v vzgojnovarstvenih zavodih
 • v naravnih zdraviliščih
 • v lepotilnih salonih za nego obraza in telesa
 • v trgovinah z medicinsko opremo
 • pri zasebnikih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

 

Nadaljevanje izobraževanja

 

POKLICNA MATURA:.

dijaki po opravljeni poklicni maturi lahko nadaljujejo izobraževanje na višjih šolah in visokošolskih strokovnih programih prve stopnje.

POKLICNA MATURA + PETI MATURITETNI PREDMET SPLOŠNE MATURE:.

omogoča vpis v višješolske, visokošolske strokovne in nekatere univerzitetne študijske programe prve stopnje.

MATURITETNI TEČAJ:.

pripravlja kandidate na splošno maturo, ki omogoča vpis na višješolske, visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe prve stopnje.

Poklicna matura

Vse o poklicni maturi

Predmetnik

Zdravstvena nega

Izobraževanje odraslih

Zdravstvena nega