Praktično usposabljanje z delom

Program PUD-a se izpelje na podlagi kolektivnih učnih pogodb. Kolektivno učno pogodbo skleneta podjetje in šola.

 

S praktičnim usposabljanjem z delom dijak neposredno spozna delovni proces, delovna sredstva in materiale.

9992Praktično izobraževanje pri delodajalcu – PUD

 

Program in letnik   Št. ur/tednov Kdaj
Zdravstvena nega – 4. letnik   152/4 od 2. 9. 2021 do 29. 9. 2021
Zdravstvena nega – 3. letnik   152/4 od 27. 5. 2022 do 23. 6. 2022
Bolničar/negovalec – 3. letnik   730/19 od 2. 9. 2021 do 14. 1. 2022
Bolničar/negovalec – 2. letnik   182/5 od 20. 5. 2022 do 23. 6. 2022

 

Praktično izobraževanje – Klinične vaje

 

 

Program in letnik Dan Kdaj
Zdravstvena nega – 4. letnik petek od 7.00 do 13.00 ure
Zdravstvena nega – 3. letnik torek in sreda od 7.00 do 10.00 ure
Bolničar/negovalec – 2. letnik petek od 7.00 do 12.30 ure

Bolničar/negovalec – 3. letnik

petek od 7.00 do 12.00 ure

 

 

Marjeta Kragelj

marjeta.kragelj@scng.si

Tel.: +386 5 6205775 – zbornica