Predmetnik

Zdravstvena nega

Podrobno razdelitev ur po letnikih si lahko ogledate v izvedbenem predmeniku za iztekajoč program – Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik.

IZVEDBENI PREDMETNIK ZDRAVSTVENA NEGA – prenovljen program z začetkom veljavnosti 1. 9. 2019
Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA
Naziv poklicne izobrazbe: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE / TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE

Prenesi predmetnik v PDF obliki