Razpored vračanja učbenikov

Razpored vračanja učbenikov

Če dijak učbenike še potrebuje ali jih bo potreboval za popravni izpit, naj vrne tiste učbenike, ki jih ne potrebuje več.Dijaki, ki bodo letnik ponavljali, naj vrnejo VSE učbenike.Dijaki zaključnih letnikov vrnejo gradivo po opravljeni maturi oz. zaključnem izpitu....
Brezplačna izposoja učbenikov za šolsko leto 2022/23

Brezplačna izposoja učbenikov za šolsko leto 2022/23

Do 31. 5. 2022 je za brezplačno izposojo učbenikov v prihodnjem šolskem letu potrebno v šolsko knjižnico oddati vlogo. Istočasno naj dijak prinese v knjižnico pokazat tudi odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Odločbo  bomo takoj vrnili. Informacije...