Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del predmetnika in se od učnih predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Za dijake pomenijo možnost pridobivanja znanja in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in talente.

Programi in obseg interesnih dejavnosti se med šolami razlikujejo. Sestavljeni so iz obveznega in prosto izbirnega dela.